UKRO 2018 

Her UKRO 2018 yn anelu at Gymru

Ar Fedi'r 27ain 2018, bydd Her Sefydliad Achub y Deyrnas Unedig (UKRO) yn croesi Pont Hafren i wâl y ddraig yn Ne Cymru.

Mae'r digwyddiad, sy'n rhedeg tan y 29ain o Fedi yn Roald Dahl Plass ym Mae Caerdydd, yn gyfle i bersonél y gwasanaethau brys rannu technegau ar draws pob disgyblaeth achub:


• Datglymu cerbydau
• Gofal trawma
• Chwilio ac Achub Trefol
• Achubiad â rhaff
• Achub o ddŵr 

 

Mae gan Dimau Achub GTADC hanes hir a llwyddiannus o gystadlu ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol; gyda Thîm Datglymu Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu coroni'n gyfredol yn Bencampwyr Byd a'r DU yn 2016 a 2017.

Sefydliad elusennol yw UKRO sydd â'r nod o yrru'r agenda cenedlaethol ar leihau marwolaethau ar y ffyrdd drwy wthio datglymu o gerbydau i'w binacl proffesiynol ac wrth arddangos disgyblaethau achub eraill.

Digwyddiad mawreddog, blynyddol yw'r Her, sydd wedi cynorthwyo'n fawr wrth wella safonau achub a sgiliau technegol o fewn arbenigwyr tân a meddygol. Bydd Her Caerdydd 2018 hefyd yn dod â gwerth ychwanegol i gystadleuwyr a phersonél y Gwasanaeth oedd yn mynychu gyda chyfres gynhwysfawr o weithdai addysgiadol a digwyddiadau hyfforddi.  Hefyd, mae'n cyflwyno cyfle i ymgysylltu â'n cymunedau a rhannu negeseuon diogelwch allweddol.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n falch i gynnal Her UKRO 2018 ac edrychwn ymlaen at groesawu timau ledled y wlad.
 

Ynghylch y lleoliad

Mae Roald Dahl Plass, a enwyd ar ôl yr awdur poblogaidd i blant, yng nghanol Bae Caerdydd a chartref y Senedd (adeilad Cynulliad Cymru) a'r safle celfyddydau perfformio mawreddog Canolfan Mileniwm Cymru.

Wedi'i hamgylchynu gan dai bwyta, tafarndai a siopau, mae'r hyn a oedd ar un adeg yn borthladd lo llewyrchus a drowyd yn amffitheatr, yn cynnig ei hun fel lletywr perffaith i amrywiaeth o ddigwyddiadau gan gynnwys Pentref Cefnogwyr Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA 2017 a Her UKRO 2018. 

 

 

           Manylion Cyswllt 


Arweinydd Prosiect - Shaun Moody

Ffôn Symudol: 07919 227736

Ffôn: 01443 232000 (Oriau Gwaith Arferol)

E-bost: UKRO2018@decymru-tan.gov.uk

Cyfeiriad:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Forest View
LLANTRISANT
CF72 8LX

           Gwybodaeth Berthnasol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 17/1/2018
SWFRS